فرآیند اجرایی جلسات مشاوره​

جهت مشاره در زمینه‌های تبلیغات و بازاریابی اینترنتی، بازاریابی شبکه‌های اجتماعی و طراحی سایت

۱.تکمیل فرم مشاوره
۲.بررسی اطلاعات
۳.تشکیل جلسه

گام اول
تکمیل فرم درخواست مشاوره

گام دوم
بررسی اطلاعات و تعیین وقت جلسه مشاوره

گام سوم
پرداخت حق مشاوره و تشکیل جلسه

فرم درخواست مشاوره

جهت در خواست جلسه مشاوره فرم زیر را تکمیل فرمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .